Junta directiva


Membres de la Junta

2019-2020


  • President: Guillem Crespí 
  • Vicepresidenta: Cati Gelabert 
  • Tresorera: Maria del Mar Puigserver
  • Secretari: Sebastià Vidal
  • Vocal 1: Margalida Catany
  • Vocal 2: Karina Melin
  • Vocal 3: Montse Pons