Avaluacions

Calendari d'avaluacions ESO

2019 - 2020
Juntes d'avaluació Lliurament de notes
AVALUACIÓ INICIAL
Finals d'octubre 28 d'octubre
1ª AVALUACIÓ
2, 3 i 4 de desembre 5 de desembre
2ª AVALUACIÓ
17, 18 i 19 de març 20 de març
3ª AVALUACIÓ
16, 17 i 18 de juny 19 de juny