dijous, 18 de juny de 2020

Fer-se Soci

Per fer-se Soci


Sol·licituds alta família

Les famílies que NO han estat socis enguany.
  • Entrau a l'ÀREA DE FAMÍLIES.
  • SOL·LICIT ALTA FAMÍLIA
  • Introduïu les dades i en breu rebreu un correu amb la vostra contrasenya.
  • Llavors podeu seguir les passes de ses famílies socis.


Socis


Totes les famílies que han estat socis enguany rebreu un correu amb la contrasenya per entrar en el seu compte (aquesta contrasenya es pot canviar).
  • Entrau a l'ÀREA DE FAMÍLIES.
  • Posau es DNI i la contrasenya.
  • Modificau les dades que no siguin correctes (si n'hi ha).
  • Adjuntau una foto (pdf) del rebut del banc.


Ingrés

Com a mesura excepcional enguany s'ha reduït la quota de 30 a 20 €
El codi de barres que apareix al fitxer adjunt permet fer l'ingrés a través del caixer automàtic de «la Caixa» utilitzant una targeta de qualsevol entitat bancària sense cap mena de comissió.

Quota anual de soci (PER FAMÍLIA): 20,00 €

Compte d'ingrés: CAIXA BANK. IBAN ES15 2100 4879 4422 0001 3058 BIC CAIXESBBXXX.

Si feis l'ingrés a través de l'ordinador i vos demana Entitat: 0627831


MOLT IMPORTANT:

Fer constar els llinatges del/s alumes a l'íngrés bancari.

Recordeu que per acollir-vos als beneficis de la venda de llibres és indispensable ser-ne soci.