Fer-se Soci

 Com fer el pagament?

Com a mesura excepcional enguany s'ha reduït la quota 20 € (abans eran 30)

Opció 1: Trasnsferència Bancària al número de compte

CAIXA BANK IBAN ES15 2100 4879 4422 0001 3058 CAIXESBBXXX

Si feis l'ingrés a través de l'ordinador i vos demana Entitat: 0627831

Concepte: Llinatges de l'alumne/s.

Heu de guardar el justificant ja que després us farà falta.


Opció 2: Ingrés al Caixer "LA CAIXA" 

(NO cal ser clients, no us cobraran comissions)

 • Inseriu una targeta de dèbit o de crèdit.
 • Picau a l’opció pagaments, impostos i devolucions.
 • Introduïu el vostre PIN.
 • Seleccionau l'opció operar amb codi de barres.
 • Situau el codi de barres al lector.  (Codi de barres)
 • Introduïu la quantia a ingressar.
 • Introduïu els llinatges del/s alumne/s.
 • Confirmau el pagament.
 • Recolliu el justificant.

Sol·licituds alta família

    Les famílies que NO han estat socis enguany.
 • Entrau a l'ÀREA DE FAMÍLIES. (Sol·licitud alta Família)
 • Introduïu les dades i en breu rebreu un correu amb la vostra contrasenya.
 • Llavors podeu seguir les passes de ses famílies socis.


Enllaç al formulari


Socis

Totes les famílies que han estat socis enguany ja teniu una contrasenya per entrar en el vostre compte (aquesta contrasenya es pot canviar).
 • Posau es DNI i la contrasenya.
 • Modificau les dades que no siguin correctes (si n'hi ha).
 • Adjuntau una foto (o pdf) del rebut del banc.


Adjuntar es rebut

Quan entreu a la Àrea Famílies us sortirà una finestra (en vermell). • Punxeu sobre l'enllaç ADJUNTAR EL JUSTIFICANTE
 • Seleccionar l'arxiu de el rebut del banc
 • I llest

Per a qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb l'AMPA