dimecres, 9 d’octubre de 2019

Assemblea 2019-2020


CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
2019-2020

Per la present us volem convocar a l’assemblea general ordinària de l’AMPA que tindrà lloc dia 21 d'octubre de 2019 a les 18.45h. en primera convocatòria i a les 19.00h. en segona convocatòria a la sala d’actes de l’Institut d’Educació Secundària.

Essent l’ordre del dia el següent:

  1. Lectura i aprovació, si així s’acorda, de l’acta de la sessió anterior
  2. Aprovació, si així s’acorda, de l’estat de comptes.
  3. Aprovació, si així s’acorda, de la memòria anual de la Junta directiva
  4. Informació dels membres de la Junta directiva
  5. Vacants en el càrrec de la Junta directiva.
  6. Precs i preguntesCONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA
2019-2020


Per la present us volem convocar a l’assemblea general extraordinària de l’AMPA que tindrà lloc dia 21 d’octubre de 2019 a les 19.15 h. en primera convocatòria i a les 19.30h.en segona convocatòria hores a la sala d’actes de l’Institut d’Educació Secundària.

Essent l’ordre del dia el següent:

Punt únic: elecció dels membres de la Junta directiva

Els Estatuts de l’Associació de Mares i Pares de l’Institut d’Ensenyament Secundari de Llucmajor estan penjats a l’enllaç del blog de l’AMPA.

La junta directiva

Estatuts de l’Associació

E-mail de contacte 
ampaiesllucmajor@gmail.com