dimecres, 23 d’octubre de 2019

Junta 2019-2020

Benvolgut pares i mares.
Dilluns passat, dia 21 d'octubre, es va celebrar l'Assemblea General i l'Assemblea Extraordinària. Enguany s'ha renovat part de la Junta perquè hi ha membres que ja no tenen els seus fills a l'institut. La nova junta de l'AMPA és la següent:

President: Guillem Crespí
Vicepresidenta: Cati Gelabert
Tresorera: Margalida Catany
Secretari: Sebastià Vidal
Vocal 1: Maria del Mar Puigserver
Vocal 2: Karina Melin
Vocal 3: Montse Pons

Gràcies

La Junta directiva

dimecres, 9 d’octubre de 2019

Assemblea 2019-2020


CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
2019-2020

Per la present us volem convocar a l’assemblea general ordinària de l’AMPA que tindrà lloc dia 21 d'octubre de 2019 a les 18.45h. en primera convocatòria i a les 19.00h. en segona convocatòria a la sala d’actes de l’Institut d’Educació Secundària.

Essent l’ordre del dia el següent:

  1. Lectura i aprovació, si així s’acorda, de l’acta de la sessió anterior
  2. Aprovació, si així s’acorda, de l’estat de comptes.
  3. Aprovació, si així s’acorda, de la memòria anual de la Junta directiva
  4. Informació dels membres de la Junta directiva
  5. Vacants en el càrrec de la Junta directiva.
  6. Precs i preguntesCONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA
2019-2020


Per la present us volem convocar a l’assemblea general extraordinària de l’AMPA que tindrà lloc dia 21 d’octubre de 2019 a les 19.15 h. en primera convocatòria i a les 19.30h.en segona convocatòria hores a la sala d’actes de l’Institut d’Educació Secundària.

Essent l’ordre del dia el següent:

Punt únic: elecció dels membres de la Junta directiva

Els Estatuts de l’Associació de Mares i Pares de l’Institut d’Ensenyament Secundari de Llucmajor estan penjats a l’enllaç del blog de l’AMPA.

La junta directiva

Estatuts de l’Associació

E-mail de contacte 
ampaiesllucmajor@gmail.com

diumenge, 6 d’octubre de 2019

Programa de reutilització de l’Ampa

Programa de reutilització de l’AMPA

2019-2020
Informació obtinguda de la pàgina de l'IES Llucmajor.


Pel que fa als llibres de text del programa de reutilització de l’Ampa, ja podeu fer-nos arribar, a la secretaria del centre, els justificants de lliurament que us van donar per tal de procedir al pagament dels mateixos.

Els pagaments es faran una setmana després.

En cas d’haver-lo extraviat, podeu portar aquest full emplenat sol·licitant la revisió dels llibres que ens consten a nosaltres. Hi haurà models a la vostra disposició a la consergeria del centre.

Full de sol·licitud

També es fa saber que; Dimarts 8 d’octubre vindrà al centre la DISTRIBUIDORA ROTGER.  Al primer esplai repartiran els llibres de text nous que tenen pendents de servir.


dimecres, 2 d’octubre de 2019

Calendari d'avaluacions ESO 2019 - 2020

Calendari d'avaluacions ESO

2019 - 2020
Juntes d'avaluació Lliurament de notes
AVALUACIÓ INICIAL
Finals d'octubre 28 d'octubre
1ª AVALUACIÓ
2, 3 i 4 de desembre 5 de desembre
2ª AVALUACIÓ
17, 18 i 19 de març 20 de març
3ª AVALUACIÓ
16, 17 i 18 de juny 19 de juny