dijous, 29 de novembre de 2018

Xocolatada

XocolatadaDia 21 de desembre, com cada any, és farà una Gran Xocolatada a s’ Institut.
És repartirà un tassó de xocolata a tots es nins que en vulguin.
Per un altra banda es alumnes de 4 d'ESO vendran coca a 1€, es doblers recollits aniran destinats en es viatge de fi de curs.
S'AMPA posarà es xocolata i donarà 3 € a cada alumne de 4t (soci de s'AMPA) que dugui una coca.